Конференція «Релігія та глобальні виклики епохи: історичний досвід, реалії сьогодення, перспективи на майбутнє».

\"\"Інститут релігії та суспільства Українського католицького університету запрошує студентів та молодих науковців взяти участь у ХIX Міжнародній науково-практичній конференції «Релігія та глобальні виклики епохи: історичний досвід, реалії сьогодення, перспективи на майбутнє».

Метою конференції є розглянути глобальні проблеми сьогодення («гібридні» та інформаційні війни, проблеми біженців, загрози тероризму, духовна безпека людства та ін.) та причетність різних релігійних спільнот до виникнення цих проблем або ж їх вирішення. Конференція передбачає також ретроспективний погляд на ангажування релігійних спільнот у глобальні проблеми людства в минулому. В програмі конференції передбачено також відвідини Музею-меморіалу «Тюрма на Лонцького». Заохочуємо долучитися молодих науковців та студентів з України та сусідніх держав до обговорення викликів і загроз, що існують, напрацювання способів реагування на них та ідей щодо їх вирішення.

Під час конференції обговорення буде проводитися у таких секціях:

 • Виклики часу та роль релігійних факторів у них: історична ретроспектива
 • Свідчити та розрізняти правду: загрози інформаційної безпеки людини
 • Релігійний досвід у подоланні конфліктів та зціленні травм
 • Конфлікти і глобальні проблеми в Україні та світі
 • Християнська духовність та вчення Церкви в контексті глобальних загроз сьогодення
 • Релігія та глобальні виклики: літературно-мистецькі досвіди й контексти

Конференція відбудеться 28-29 квітня 2017 р. в Українському католицькому університеті за адресою: м. Львів, вул. Свєнціцького, 17. Інститут забезпечує учасникам конференції проживання та харчування. Проїзд за власний кошт учасників. Реєстраційна анкета та вимоги до доповіді додаються. За довідками звертатись в Інститут релігії та суспільства УКУ, e-mail: [email protected], або за телефоном 032-240-99-40 (внутрішній 3252 та 3207).

 

Сподіваємось на плідну співпрацю,

Мирослав Маринович

Президент Інституту релігії та суспільства УКУ

 

Для участі в конференції на  e-mail оргкомітету [email protected] необхідно подати:
1. Заявку на кожного учасника (див. нижче);
2. Електронний варіант матеріалів доповіді (тези, стислий виклад, статтю).

Останній день подання матеріалів: 31 березня 2017 року

Вимоги до оформлення тез і статей:

 • Файл Microsoft Word
 • Файл має бути названий прізвищем автора латинкою і збережений у форматі – doc
 • Шрифт – Times New Roman
 • Кегль – 14; інтервал – 1,5 пт; всі поля – 2 см.
 • Обсяг наукової статті 5-10 сторінок друкованого тексту. Обсяг тез – 2-3 сторінки.

Виноски у тексті підрядкові (внизу кожної сторінки). Коли джерело у виносці статті цитується вперше, то подається повністю, наприклад: прізвище та ініціал автора, назва, місто видання, видавництво, рік видання та номер сторінки. Якщо джерело у виносці статті цитується не вперше, то можна використовувати скорочене посилання: прізвище та ініціал автора, назва, номер сторінки. Якщо одне й те саме джерело цитується два або більше разів поспіль, то використовується посилання: «Там само (Ibidem – для іншомовного джерела) та номер сторінки». Списку використаних джерел та літератури наприкінці статті не потрібно подавати.

 

Передбачено безоплатну електронну публікацію тез і наукових статей учасників, які особисто виступають на конференції. Увага: конференція не передбачає заочної участі!

 

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська (без синхронного перекладу)

Організаційний внесок: відсутній

При необхідності надається довідка про участь у конференції. Про потребу такої довідки просимо попередити завчасно.

_________________________________________________________________
Заявка на участь у конференції «Релігія та глобальні виклики епохи: історичний досвід, реалії сьогодення, перспективи на майбутнє»:
П.І.Б. учасника
Місце навчання або праці учасника, посада (якщо студент, то факультет і курс)
Назва доповіді
Обрана секція (див. інформаційний лист)

Потреба у використанні проектора під час доповіді
Потреба в проживанні Так / Ні

Контактний телефон доповідача
E-mail
______________________________________________________________

Джерело: http://irs.ucu.edu.ua/actual/1218/

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *