REACH – правовий інструмент захисту здоров’я людей та довкілля від впливу хімічних речовин

В ЄС функціонує комплексне законодавство, що суттєво посилює захист здоров’я людей і довкілля від негативного впливу хімічних речовин. Його основу складає Регламент (ЄС) Європейського Парламенту та Ради № 1907/2006 від 18 грудня 2006 р. про реєстрацію, оцінку, авторизацію і обмеження хімічних речовин та препаратів (далі у тексті – REACH), який набув чинності 1 червня 2007 р.

Європейська Комісія двічі – у 2012 та 2018 роках – готувала звіти щодо результатів функціонування регламенту, досягнення його цілей і завдань та подальших змін у правовому регулюванні використання хімічних речовин на ринку ЄС.

Метою REACH є гарантування високого рівня захисту здоров’я людей та довкілля, включаючи поширення альтернативних методів тестування, що проводиться на тваринах, а також вільний рух хімічних речовин на внутрішньому ринку разом з посиленням конкуренції та інноваційності хімічної промисловості ЄС.

REACH зобов’язує промисловість збирати та зберігати інформацію про безпечність хімічних речовин, використовувати цю інформацію для розвитку і виконання заходів з управління відповідними ризиками, повідомлення користувачів хімічних речовин про такі заходи та документування цієї інформації в реєстраційних справах, що подаються Європейському агентству хімічних речовин.

Мета REACH досягається за допомогою чотирьох процесів:

  • реєстрація. Кожний виробник або імпортер хімічної речовини, як такої, чи у складі одного або більше препаратів, що здійснює виробництво або імпорт у кількостях, що дорівнюють або більші від 1 тонни на рік, повинен надати до Європейського хімічного агентства заяву про реєстрацію. До 31 травня 2018 р. усі вироблені, імпортовані чи розміщенні на ринку ЄС хімічні речовини повинні бути зареєстровані,
  • оцінювання. Інформація, подана для реєстрації хімічних речовин, перевіряється Європейським хімічним агентством. Держави-члени оцінюють хімічні речовини щодо їхнього впливу на здоров’я людей та довкілля,
  • авторизація. Ця процедура забезпечує, що ризики від особливо небезпечних хімічних речовин належним чином контролюються і такі речовини неухильно замінюються адекватними альтернативами. Для речовин, включених у Додаток ХІV, компанії повинні одержати авторизацію на продовження їхнього використання,
  • обмеження. Виробництво, використання чи розміщення на ринку ЄС хімічних речовин, що становлять неприйнятний ризик для здоров’я людей чи довкілля, повинно бути обмеженим. Держави-члени ЄС чи Європейська Комісія можуть запропонувати більш ширші обмеження.

Результати, досягнуті за допомогою впровадження вимог REACH Європейська Комісія у своєму Звіті щодо функціонування REACH (2018 р.) наголосила на суттєвому впливі цього правового інструменту у забезпеченні захисту здоров’я людей і довкілля, що дозволило, зокрема, досягнути таких результатів:

  • безпечності продукції для споживачів, працівників та довкілля. ЄС досягнув прогресу щодо обмеження чи заборони використання хімічних речовин, які можуть спричинити шкоду здоров’ю людей чи довкіллю, та подальшої їх заміни безпечнішими альтернативами,
  • заборона проведення тестувань на тваринах. Протягом 2012-2016 років Європейська Комісія щорічно надавала 40 млн євро на підтримку досліджень альтернативних методів тестування,
  • встановлення всеохоплюючої системи даних про хімічні речовини. У рамках реєстраційної процедури, передбаченої REACH, зібрано інформацію про понад 17 000 хімічних речовин.

Для посилення захисту здоров’я людей та довкілля Європейська Комісія окреслила низку заходів з посилення виконання вимог REACH.

\"\"

Публікацію підготовлено за матеріалом огляду новин щодо екологічної і кліматичної політики від Ресурсно-аналітичний центр “Суспільство і довкілля” в рамках проекту “Довкілля і клімат: інформаційно-аналітичний огляд екологічної та кліматичної політики і права ЄС”. Щоб отримувати огляди, надішліть листа з текстом “отримувати EUpdates” на адресу office [_at_] rac.org.ua.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *