Активізація діяльності IRCEF на території країн Східного Партнерства

Опис проекту: Активізація діяльності IRCEF на території країн Східного Партнерства

Activation of IRCEF activities on the territory of Eastern Partnership countries

Назва донору: Союз охорони природи та біорізноманіття Німеччини (NABU)

Сектор:
Екологічна освіта та виховання 

Територія проекту:
Україна

Тривалість проекту:
01.01.2022 – 31.12.2022

Досягнення цілей Програми IRCEF, розроблених спільно з NABU через пожвавлення взаємодії НПО, Церкви, екологічних рухів для захисту довкілля та сталого розвитку в країнах Східного Партнерства.

Завдання проєкту:

  1. Розбудова зв’язків та сприяння співпраці з громадськими та християнськими і релігійними екологічними та соціальними організаціями і сервісами в царині захисту довкілля та сталого розвитку України і Східної Європи.
  2. Активізацію роботи з підготовки та реалізації проєкту «Міжконфесійної ради із захисту природи Карпат», початок якої було визначено на робочій зустрічі NABU у Берліні у лютому 2020 року та на Євхаристійному Конгресі у Будапешті у вересні 2021 року за ініціативи IRCEF.
  3. Реалізація планів роботи Комітету із захисту клімату IRCEF. Активізація Комітету, у свою чергу, сприятиме організаційному створенню Інституту екологічних референтів при Церквах України, а також реалізації моделі екологічної роботи з населенням «Зелені громади».
  4. Активізацію роботи зі створення Кліматичної концепції Церкви в Україні (базова модель для пострадянських країн) як документа, необхідного для системного залучення релігійних громад до захисту клімату на основі напрацьованих документів у співпраці з NABU, DBU, Umweltbureau Nordkirche.
  5. Продовження розпочатої спільно з NABU роботи з екологічної освіти та виховання, збереження біорізноманіття в Україні та Східній Європі для різних цільових груп молоді в різних просвітницьких умовах/обставинах
  6. Мультиплікація набутого досвіду НУО та Церков з об’єктами ПЗФ.