Європейська Комісія опублікувала звіт про прогрес в імплементації за останні шість років Рамкової водної директиви

\"\"/

Комітет з довкілля, громадського здоров’я та продовольчої безпеки Європейського Парламенту підтримав зміни до Єдиної аграрної політики ЄС, які передбачають модель ведення сільського господарства із зростаючим фокусом на питаннях охорони довкілля та клімату. Головуючий Ради ЄС досягнув з Європейським Парламентом попередню угоду щодо оновлення законодавства про стійкі органічні забруднювачі.

У лютому ЄС фінансово підтримав практичні заходи, спрямовані на покращення якості життя європейців, інвестувавши кошти в інтегровані проекти у рамках програми LIFE. Європейське агентство з навколишнього середовища опублікувало звіт, в якому наголосило на необхідності посилення захисту соціально вразливого населення від забруднення повітря, шумового забруднення та екстремальних температур. Агентство проінформувало про свою роботу з питань картографування європейських екосистем.

У сфері адаптації до змін клімату відбулися події як щодо кліматичної політики ЄС, перегляду та підтвердження її принципів і цілей, так і законодавчих ініціатив (перегляд системи ЄС із моніторингу, звітності та перевірки викидів двоокису вуглецю на морському транспорті; запровадження нової категорії фінансових критеріїв оцінки впливу бізнесу на довкілля та клімат; просування транспорту, вільного від викидів вуглецю; встановленню жорстких стандартів викидів СО2 для вантажних автомобілів). Європейська Комісія повідомила про інвестування коштів у низьковуглецеві технології у декількох секторах, а Євростат оприлюднив дані щодо частки енергії, одержаної з відновлюваних джерел.

У рубриці «Кращі екологічні практики» знайомимо читачів з одним із інтегрованих проектів, що здійснюється у Франції в регіоні Прованс-Альпи-Лазурний берег для покращення реалізації програмних документів у сфері поводження з відходами.

Скачати звіт:
Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *