Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року повинна враховувати екологічні аспекти

10 квітня 2017 року Міністерство інфраструктури України оприлюднило Проект Національної транспортної стратегії України на період до 2030 року (далі – проект Стратегії). Його було розроблено за участі експертів ЄС в рамках другого компоненту проекту технічної допомоги ЄС «Підтримка імплементації Угоди про асоціацію та Національної транспортної стратегії в Україні» для забезпечення комплексного бачення глобальних пріоритетів трансмодальної політики і визначення напрямів розвитку галузі на період до 2030 року.

WWF в Україні підтримує використання збалансованого підходу при розробці проекту Стратегії, а також наближення надання транспортних послуг та рівня інфраструктури до європейських стандартів та підвищення рівня безпеки транспортних перевезень. Разом з тим, хочемо звернути увагу, що збалансований підхідзакладений в Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020», що затверджена Указом Президента України від 12.01.2015 № 5/201, а також європейські стандарти та положення Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом передбачають, окрім економічної та соціальної складової, також екологічну складову.

«Проте, ми хочемо наголосити про необхідність врахування заходів зменшення негативного впливу транспортної інфраструктури на довкілля шляхом врахування об’єктів екологічної мережі (ключових, сполучних, буферних), міграційних шляхів, забезпечення збереження і єдності об’єктів, і природних екосистем при плануванні, проектуванні, і будівництві транспортних шляхів та інфраструктури, будівництво спеціальних переходів і захисних огороджень у місцях міграції диких тварин.» – зазначає Тарас Ямелинець, національний координатор проекту “Transgreen:  Інтегроване планування транспортної та зеленої інфраструктури в Дунайсько-Карпатському регіоні

WWF в Україні, керуючись правом на участь громадськості у прийнятті екологічно-значимих рішень, надали зауваження та пропозиції до проекту Стратегії, а також взяли участь в робочих зустрічах по обговоренню проекту Стратегії, які були проведені в Міністерстві інфраструктури України 15 травня та 22 травня 2017.
WWF в Україні наполягає на врахуванні положень міжнародних конвенцій та директив в рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а саме:

  • Конвенції про охорону дикої флори та фауни й природних середовищ існування в Європі (Бернська Конвенція), в рамкаї якої а Україні вже розроблені та затверджені території особливої охорони «Смарагдова мережа» в Україні.
  • Директиви №92/43/ЄС про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни зі змінами й доповненнями, внесеними Директивами №№97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом (ЄС) №1882/2003. Двома базовими принципами Директиви є створення та функціонування мережі природоохоронних територій «НАТУРА 2000»-«Смарагдова мережа» (екологічної мережі) і сувора система охорони типів оселищ та видів
  • Директиви №2009/147/ про захист диких птахів.

WWF в Україні в рамках Української кліматичної мережі також надав низку правок, які спрямовані на зниження викидів парникових газів в транспортному секторі України.

Сподіваємось, що напрацьовані в рамках проекту Transgreen методичні матеріали та кращі практики планування та будівництва транспортної інфраструктури ЄС, що максимально враховує інтереси природи та забезпечеє екологічні коридори та важливі міграційні шляхи для тварин, матимуть практичне застосування в Україні.

http://wwf.panda.org/uk/?304570%2Fnational-strategy-2030-eco

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *