Проект «Підтримка природно-заповідних територій в Україні» сприяє збереженню унікальних природних багатств країни європейського та світового значення, серед яких є великі ділянки природних ландшафтів, включно із незайманими лісами, що робить цю місцевість надійним осередком збереження багатьох рідкісних видів рослин і тварин. Багато з них є ендеміками, тобто зустрічаються лише в конкретному регіоні, і/або перебувають під загрозою зникнення, що робить їх охорону завданням глобальної важливості. Однак, у порівнянні із більшістю європейських країн, площа природно-заповідних територій в Україні є низькою.

\"\"Проект був розроблений десять років тому, щоб підтримати збереження цієї важливої природної спадщини. Після переговорів з урядом України, Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку вирішило надати фінансову підтримку програмі по природоохоронних територіях України. У 2012 і 2013 роках було завершено техніко-економічне обґрунтування для підготовки повного проекту. Тендер на реалізацію повного проекту почався в середині 2015 року, остаточний запуск відбувся 17 травня 2016 року.

Завдяки проекту природо-заповідні території в Україні повинні бути не лише зміцнені, але очікується і зменшення негативного впливу людини на природні ресурси. Серед основних загроз багатому біорізноманіттю країни виділяють:

 • 1

  великомасштабні суцільні вирубки у Карпатах, а також знищення лісів у поліському регіоні

 • 2

  перетворення (а, отже, руйнування) природного середовища для інтенсифікації сільського господарства, а також невідповідного лісового господарства;

 • 3

  підвищений рівень забруднення, нераціональне управління водотоками та прибережними територіями;

 • 4

  недостатній рівень дотримання політики і законів, а також зростання бідності в деяких сільських районах;

Уряд Німеччини через Федеральне міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ), надало грант у розмірі до 14 млн. євро для реалізації проекту «Підтримка природно-заповідних територій в Україні». Проект реалізовується в рамках Німецької Фінансової Кооперації (FC) і фінансується за рахунок Кредитної Установи для Відбудови KfW. Міністерство екології та природних ресурсів (МЕПР) України бере на себе повну відповідальність за впровадження та функціонування проекту.

AHT GROUP AG (AHT) у співпраці із Дунайсько-Карпатською Програмою Всесвітнього фонду природи (WWF), Франкфуртським зоологічним товариством (FZS) та Українським товариством охорони птахів (USPB) були визнані переможцями тендеру та уклали контракт при фінансовій підтримці KFW від імені МЕПР на правах Консультанта з метою його впровадження.

  
Ключовими партнерами у впровадженні проекту є (і) МЕПР, (іі) адміністрації природо-заповідних територій, (ііі) представники місцевих громад і громадські групи, (iv) профільні державні агенції, (v) Консультант, що впроваджує проект і (vі) партнери-підрядники (постачальники послуг, товарів, будівельні компанії, НУО, аудитор).
ЯКІ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ ВХОДЯТЬ У ПРОЕКТ?\"\"

Техніко-економічне обґрунтування проекту було проведене у підготовчий період проекту у 2012-2013 рр. У результаті багатоступеневої і багатокритеріальної оцінки українських природоохоронних територій, була досягнута згода щодо включення до списку проекту 9 таких територій, для кожної з яких були здійснені індивідуальні техніко-економічні обґрунтування. Вони включають в себе орієнтовний перелік інвестиційних потреб, виявлені можливості для інвестування в соціально-економічні заходи, детальний аналіз зацікавлених сторін і т.д.

На основі технічно-економічного обґрунтування, цільовими для Проекту були визначені такі території (короткий перелік):

 • Верховинський національний природний парк
  \"\"
 • Вижницький національний природний парк
  \"\"
 • Карпатс

http://snpa.in.ua/pro-proekt/

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *